تمام مطالب برچسب : Donations for Woocommerce

دانلود افزونه کمک های مالی ووکامرس | Donations for Woocommerce

دانلود افزونه کمک های مالی ووکامرس | Donations for Woocommerce

افزونه کمک های مالی ووکامرس | Donations for Woocommerce اهدای کمک آنلاین، یک فاجعه است که در سال های اخیر بیشتر و بیشتر به سمت خود رسیده است: کاربران کمک های مالی را برای پشتیبانی از پروژه های فرهنگی، جمع آوری برای ابتکارات جمع آوری پول، برای قدردانی از خدمات یا محصولی که دریافت کرده اند، ابراز می کنند. این که آیا این موضوع چند یورو یا مقدار قابل توجهی است، اگر می خواهید یک سایت را ایجاد کنید که امکان انجام کمک های مالی را فراهم می کند، آنچه که شما نیاز دارید، مطمئنا یک راه حل ساده است، همانطور که همه کاره ممکن است. به طور کلی سخت است که شرکت های خودمختار مشتریان خود را بدست آوریم، […]